Hvem er Fonden Langelands Elforsyning?

Fonden Langelands Elforsyning er en forbrugerstyret fond. Fondens formål er at medvirke til fremskaffelse og distribution af energi til forbrugerne samt at medvirke til anden virksomhed, som på enhver måde har tilknytning til elforsyningen.

Virksomheden er i dag en koncern som ejer og driver flere selskaber.

Ø/strøm A/S 

Har siden 2012 tilbudt forskellige elprodukter. Formålet med selskabet er at levere en konkurrencedygtig elpris, uanset valg, til fordel for kunderne i lokalområdet.

Gadelys Langeland A/S

Ejes sammen med Langeland Kommune - Gadelys Langeland A/S ejer og driver gadelysanlægget på Langeland og Strynø.

rituEL

Fonden rituEL er et binavn til Fonden Langelands Elforsyning, og virker som serviceselskab for koncernen. Formålet er, at vores medarbejdere kan arbejde gennem dette serviceselskab for både VEKSEL A/S og Gadelys Langeland uden, at lovgivningen om netselskabers separate identitet bliver overtrådt.

LEF Vind 1 ApS og LEF Vind 2 ApS

De to firmaer driver vindmølleproduktion på Nordlangeland. LEF Vind 1 ejer en 3 MW vindmølle ved Lejbølle, og LEF Vind 2 ejer 54,5 % af anparterne i en tilsvarende vindmølle, ligeledes i Lejbølle.

VEKSEL A/S

VEKSEL A/S blev oprindeligt oprettet under navnet LEF NET d. 1. januar 2000 i forbindelse med, at el-loven kræver netvirksomhed adskilt fra øvrig virksomhed i elselskaberne. I 2018 blev navnet skiftet til VEKSEL A/S - igen pga. lovændring.

VEKSEL A/S ejer og står for drift, vedligehold og udbygning af el-nettet - samt måling og afregning af elforbruget. Da netvirksomhederne har monopolstatus, er netværksvirksomhederne indtægtsreguleret fra myndighedernes side. VEKSEL A/S opkræver ikke større nettarif end nettet's opbygning, alder og belastningsgrad berettiger til.

VEKSEL A/S har ca. 12.300 tilsluttede installationer forsynet via 950 km el-net, og VEKSEL A/S formidler ca. 80 GWh til vores kunder på Langeland, Strynø og Siø.

Selskaberne i Fonden Langelands Elforsyning har deres egne hjemmesider:

Ø/strøm A/S

Gadelys Langeland A/S

VEKSEL A/S

rituEL