Hvem er vi

Fonden Langelands Elforsyning er en forbrugerstyret fond. Fondens formål er at medvirke til fremskaffelse og distribution af energi til forbrugerne samt at medvirke til anden virksomhed, som på enhver måde har tilknytning til elforsyningen.

Virksomheden er i dag en koncern som ejer og driver flere selskaber.

Ø/strøm A/S 
Har siden 2012 tilbudt forskellige elprodukter.
Formålet med selskabet er at levere en konkurrencedygtig elpris, uanset valg, til fordel for kunderne i lokalområdet.

Gadelys Langeland A/S som ejes sammen med Langeland Kommune, ejer og driver gadelysanlægget på Langeland og Strynø.

rituEL – eller rettelig Fonden rituEL er et binavn til Fonden Langelands Elforsyning, og virker som serviceselskab for koncernen. Formålet er at vores medarbejdere kan arbejde gennem dette serviceselskab for både VEKSEL A/S og Gadelys Langeland, uden at lovgivningen om netselskabers separate identitet bliver overtrådt.

LEF Vind 1 ApS og LEF Vind 2 ApS driver vindmølleproduktion på Nordlangeland – LEF Vind 1 ejer en 3 MW vindmølle ved Lejbølle og LEF Vind 2 ejer 54,5 % af anparterne i en tilsvarende vindmølle, ligeledes i Lejbølle.

VEKSEL A/S blev oprindeligt oprettet under navnet LEF NET d. 1. januar 2000 i forbindelse med at el-loven kræver netvirksomhed adskilt fra øvrig virksomhed i elselskaberne. I 2018 er navnet skiftet til VEKSEL A/S igen pga. lovændring. VEKSEL A/S ejer og står for drift, vedligehold og udbygning af el-nettet, samt måling og afregning af elforbruget. Da netvirksomhederne har monopolstatus, er disse indtægtsreguleret fra myndighedernes side, således at der ikke opkræves større nettarif end nettet's opbygning, alder og belastningsgrad berettiger til.   VEKSEL A/S har ca. 12.300 tilsluttede installationer forsynet via 950 km el-net og formidler ca. 80 GWh til vores kunder på Langeland, Strynø og Siø.

Hele koncernens struktur kan ses her.

Du kan besøge de enkeltes selskabers hjemmesider.
Ø/strøm A/S
Gadelys Langeland A/S
Veksel A/S