Brugerindflydelse i Fonden Langelands Elforsyning

Fonden Langelands Elforsyning er en brugerstyret erhvervsdrivende fond. Der skal ifølge vedtægterne indkaldes til brugermøde hvert år inden udgangen af maj måned.

Brugermødet afholdes typisk sidst i maj

Brugermødet vil blive annonceret i de lokale dagblade senest 14 dage før mødets afholdelse.
 
For at kunne deltage i mødet skal man afhente adgangskort hos Langelands Elforsyning senest 3 hverdage før selve brugermødet.
 
En bruger er enten en eller flere personer eller et selskab, som aftager el og har rådighed over én eller flere elinstallationer i VEKSEL A/S' forsyningsområde.

Efter brugermødet afholdes der repræsentantskabsmøde hvor der er valg til bestyrelsen.

Brugermødets dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden for fondens bestyrelse orienterer om driften i det forløbne år.
  3. Brugerne orienteres om fondens og selskabernes regnskab og økonomiske stilling.
  4. Valg til repræsentantskab.
  5. Eventuelt. 

Årsrapport

Fonden Langelands Elforsyning udgiver hvert år, op til brugermødet, en årsrapport indeholdende selskabsoplysninger, regnskab, driftsberetning m.m.

Årsrapporten kan findes her.

Fuldmagter

Hvis du skal bruge fuldmagter til brugermødet, kan du finde skabelonerne her:

Fuldmagt privat
Fuldmagt erhverv

Præsentationer

Se præsentation fra brugermødet maj 2022 her.