Brugerindflydelse i Fonden Langelands Elforsyning

Fonden Langelands Elforsyning er en brugerstyret erhvervsdrivende fond. Der skal ifølge vedtægterne indkaldes til brugermøde hvert år inden udgangen af maj måned.

Brugermødet afholdes typisk sidst i maj

Brugermødet vil blive annonceret i de lokale dagblade senest 14 dage før mødets afholdelse.
 
For at kunne deltage i mødet skal man afhente adgangskort hos Langelands Elforsyning senest 3 hverdage før selve brugermødet.
 
En bruger er enten en eller flere personer eller et selskab, som aftager el og har rådighed over én eller flere elinstallationer i VEKSEL A/S' forsyningsområde.

Efter brugermødet afholdes der repræsentantskabsmøde hvor der er valg til bestyrelsen.

 

Ekstraordinært brugermøde d. 16. april 2024


Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Præsentation af Fonden Langelands Elforsynings forslag til ændret vedtægt på baggrund af ad hoc-strukturudvalgets anbefaling
  3. Indhentelse af samtykke til ændring af vedtægtens § 13.1, §13,2 og §13,3 samt etablering af en overgangsordning i §14
  4. Eventuelt

Sammenstilling af foreslag til ændret vedtægt
 

Fuldmagter

Hvis du skal bruge fuldmagter til brugermødet, kan du finde skabelonerne her:

Fuldmagt privat
Fuldmagt erhverv


Vedtægter

Vedtægter for Fonden Langelands Elforsyning

 

Brugermødet d. 28. maj 2024

Dagsorden


Årsrapport

Fonden Langelands Elforsyning udgiver hvert år, op til brugermødet, en årsrapport indeholdende selskabsoplysninger, regnskab, driftsberetning m.m.


Fuldmagter

Hvis du skal bruge fuldmagter til brugermødet, kan du finde skabelonerne her:

Fuldmagt privat
Fuldmagt erhverv