Historie

Fonden Langelands Elforsynings historie Langelands første offentlige elektricitetsværk blev oprettet af Grevskabet i 1908, men allerede i 1904 havde Tranekær Slot fået sit eget private elværk, som blev nedlagt og afløst af det offentlige elværk.

I perioden 1904 til 1908 blev der oprettet flere private elværker bl.a. på Nordenbro Mølle og på Hjortholm.
I årene efter 1908 tog udviklingen fart, og der blev etableret flere offentlige elværker på Langeland ( 7-10 ) helt frem til 1925, hvor Strynø fik sit eget elværk.

I juni 1910 vedtog Rudkøbing Byråd at etablere et kommunalt elværk, og 2. november 1910 blev værket sat i drift ( 2x 110 V DC ). I 1913 tog Langelands landøkonomiske Forening initiativ til at få elektricitet på resten af Langeland. Inden man fik afholdt stiftende generalforsamling brød 1. verdenskrig ud og sagen blev stillet i bero.

Den 29. juli 1919 blev Andelsselskabet Langelands Elektricitetsselskab stiftet som oplands selskab på Langeland, og forsyningen startede d. 17. december 1920.

Langelands Elektricitetsselskab og Rudkøbing Kommune stiftede et interessentselskab Langelands Elektricitetsværk, som overtog elværket i Rudkøbing og byggede det om så det kunne levere 2 x 110 V DC og 6000 V AC.

Da elværket i Rudkøbing i 1920 blev overtaget af I/S Langelands Elektricitetsværk, blev for Rudkøbings vedkommende kun nettet tilbage, og driften af dette fortsatte under navnet Rudkøbing Elektricitetsværk.

Man havde således 3 elselskaber på Langeland i 1920 nemlig: I/S Langelands Elektricitetsværk der producerede el. Andelsselskabet Langelands Elektricitetsselskab der var oplandsforsyning. Rudkøbing Elektricitetsværk der var forsyningsselskab i Rudkøbing by.

De små offentlige elværker på Langeland blev efterhånden overtaget af Langelands Elektricitetsselskab, der senere fik navnet Langelands Elselskab. Det eneste af de små elværker der ikke blev overtaget af Langelands Elselskab var Strynø Elværk, som dog senere blev overtaget af Langelands Elforsyning.

I 1946 ændrer Langelands Elektricitetsselskab navn til Langelands Elselskab.
I 1948 ændrer Rudkøbing Elektricitetsværk navn til Rudkøbing Kommunale Elforsyning.
I 1953 ændrer I/S Langelands Elektricitetsværk navn til I/S Langelands Elværk.
I 1966 blev købmand Carl Hansen fra Snøde valgt til formand for Langelands Elselskab og han satte sig for som hovedmål at samle hele Langelands elforsyning i et selskab.

I 1969 blev I/S Langelands Elværk omdannet til en selvejende institution Langelands Elforsyning, og de to interessenter Langelands Elselskab og Rudkøbing Kommunale Elforsyning overdrog alle aktiver og passiver, rettigheder og forpligtigelser til det nye selskab.

Strynø Elværk afholdt sin sidste generalforsamling i november 1973, og med nedlæggelsen af Strynø Elværk var hele elforsyningen på Langeland samlet i et selskab - Langelands Elforsyning.