Fonden Langelands Elforsynings historie

Langelands første offentlige elektricitetsværk blev oprettet af Grevskabet i 1908, men allerede i 1904 havde Tranekær Slot fået sit eget private elværk. Elværket ved Tranekær Slot blev nedlagt og afløst af det offentlige elværk.

I perioden 1904 til 1908 blev der oprettet flere private elværker bl.a. på Nordenbro Mølle og på Hjortholm. I årene efter 1908 tog udviklingen fart, og der blev etableret flere offentlige elværker på Langeland ( 7-10 ) helt frem til 1925, hvor Strynø fik sit eget elværk.

Kommunalt elværk i 1910

I juni 1910 vedtog Rudkøbing Byråd at etablere et kommunalt elværk, og 2. november 1910 blev værket sat i drift ( 2x 110 V DC ). I 1913 tog Langelands landøkonomiske Forening initiativ til at få elektricitet på resten af Langeland. Inden man fik afholdt stiftende generalforsamling brød 1. verdenskrig ud og sagen blev stillet i bero.

Den 29. juli 1919 blev Andelsselskabet Langelands Elektricitetsselskab stiftet som oplands selskab på Langeland, og forsyningen af el startede den 17. december 1920.

Langelands Elektricitetsselskab og Rudkøbing Kommune stiftede et interessentselskab Langelands Elektricitetsværk, som overtog elværket i Rudkøbing og byggede det om, så det kunne levere 2 x 110 V DC og 6000 V AC.

Elværket i Rudkøbing blev i 1920 overtaget af I/S Langelands Elektricitetsværk. For Rudkøbings vedkommende blev kun nettet tilbage, og driften af dette fortsatte under navnet Rudkøbing Elektricitetsværk.

Man havde således 3 elselskaber på Langeland i 1920:

  1. I/S Langelands Elektricitetsværk, der producerede el
  2. Andelsselskabet Langelands Elektricitetsselskab, der var oplandsforsyning
  3. Rudkøbing Elektricitetsværk, der var forsyningsselskab i Rudkøbing by

De små offentlige elværker på Langeland blev efterhånden overtaget af Langelands Elektricitetsselskab. Senere skiftede et navn til Langelands Elselskab. Det eneste af de små elværker, der ikke blev overtaget af Langelands Elselskab, var Strynø Elværk. Strynø Elværk blev senere overtaget af Langelands Elforsyning.

Langelands Elselskab i 1946

Fra 1946 skete der mange ting. I 1946 ændrede Langelands Elektricitetsselskab navn til Langelands Elselskab. I 1948 ændrede Rudkøbing Elektricitetsværk navn til Rudkøbing Kommunale Elforsyning. I 1953 ændrer I/S Langelands Elektricitetsværk navn til I/S Langelands Elværk. I 1966 blev købmand Carl Hansen fra Snøde valgt til formand for Langelands Elselskab, og han satte sig for som hovedmål at samle hele Langelands elforsyning i et selskab.

I 1969 blev I/S Langelands Elværk omdannet til en selvejende institution Langelands Elforsyning, og de to interessenter Langelands Elselskab og Rudkøbing Kommunale Elforsyning overdrog alle aktiver og passiver, rettigheder og forpligtigelser til det nye selskab.

Strynø Elværk afholdt sin sidste generalforsamling i november 1973, og med nedlæggelsen af Strynø Elværk var hele elforsyningen på Langeland samlet i et selskab - Langelands Elforsyning.