Årsrapport 2021 og brugermøde 31. maj 2022

Fonden Langelands Elforsyning har aflagt årsrapport for 2021. Du kan finde årsrapporten her.

I forbindelse med årsrapporten afholder vi det årlige brugermøde tirsdag den 31. maj klokken 17.00 på Spodsbjergvej 141, 5900 Rudkøbing.

I henhold til gældende vedtægter skal der fremvises adgangskort for at deltage i brugermødet.

Adgangskortet kan afhentes hos Fonden Langelands Elforsyning indtil 3 hverdage før brugermødet:
• senest torsdag den 26. maj 2022 kl. 15.30

Deltagerne i brugermødet har én stemme, men kan også have to fuldmagter med. Fuldmagterne skal være godkendt senest den 26. maj 2022 kl. 15.30 på LEF’s kontor, hvor de vil blive påtegnet adgangskortet.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden for fondens bestyrelse orienterer om driften i det forløbne år
3. Brugerne orienteres om fondens og selskabernes regnskab og økonomiske stilling
4. Valg til repræsentantskab
5. Eventuelt

Tilbage
Årsrapport 2021 for Fonden Langelands Elforsyning