Hvordan sættes elprisen? Hvordan hænger elmarkedet sammen?

Ø/strøms YouTube kanal der kan du se en explainer, som Green Power Denmark har lavet. 

Explaineren fortæller, hvordan elmarkedet hænger sammen? Hvordan elprisen bliver sat? Og hvad vi kan gøre for at sænke elpriserne?

Videoen er uden lyd, men det forklarer sammenhængende illustrativt godt alligevel. Den giver en kort indsigt i elmarkedet og elpriserne.

Tilbage
Få viden om elmarkedet og elprisen i kort Explainer