Orientering om indefrysningsordning

Folketinget har fredag den 23. september 2022 vedtaget en række tiltag for at hjælpe os alle igennem vinteren og med de høje energipriser.

 • Indefrysningsmodel på el, gas og fjernvarme

 • Midlertidig sænkelse af elafgiften til EU minimumsgrænse (0,8 øre/KWh)

 • Sænkning af eltariffer via flaskehalsindtægter

Detaljerne:

 • Elforbrugerne kan vælge at udskyde betalingen af den del af elregningen, der er over 80 øre pr. kWh i ren elpris. Dette svarer til én krone pr. kWh inklusive moms, men før tariffer til net selskaber, energiafgifter og den nedsatte elafgift. Til sammenligning var den rene elpris inklusive moms på vores produkt KvartalsEL i 3. kvartal 225,91 øre / kWh. Til sammenligning ville kunderne kunne opnå afdragsfrihed på 125,91 øre pr. kWh, hvis reglen havde været gældende i 3. kvartal 2022.
  Vi kender endnu ikke den nye elpris, der gælder fra 1. oktober 2022. Vi skriver prisen på vores hjemmeside så snart, den er tilgængelig.
 • Elafgiften sænkes til EU’s minimumssats, gældende for perioden 1. januar 2023 til 30. juni 2023. Elafgiften reduceres således og skal ikke tilbagebetales, men reglen gælder alene for 1. halvår 2023.
 • Den udskudte betaling får afdragsfrihed i et år. Dernæst skal den afregnes over de næste 4 år.
 • Udskydelsen af betalingen kommer først til at gælde for de afregninger der sker fra 1. november 2022. Dette betyder, at 4. kvartals afregning ikke omfattes, men skal betales fuldt ud med PBS opkrævningen pr. 1. oktober 2022.
  Afregningen for 1. 2023 er omfattet af indfrysningsordningen med mulighed for afdragsfrihed.
 • For at afbøde den sene opstart af indefrysningsordningen 1. januar 2023, tilbyder Ø/strøm afdragsordning til de kunder, der ønsker dette. Kvartalets ydelse kan deles over 3 betalinger.
  Info om hvorledes vi løser dette med jer, vil blive beskrevet på vores hjemmeside, når vi er klar til at hjælpe hermed.

Generelt beder vi jer alle have forståelse for, at der fortsat er uafklarede spørgsmål. Samtidig får vi særdeles mange telefonopkald, mails og besøg i vores kundeservice, hvorfor vi beder jeg være tålmodige og følge med på vores hjemmeside, hvor vi løbende vil opdatere, når der er nye informationer.

Vi afventer selv de præcise omstændigheder, og vi er i dialog med vores IT leverandør, så vi kan få en IT løsning, der kan understøtte de nye behov. Så snart vi ved mere, så melder vi det ud på vores hjemmeside.

Mere information kan læses på hos Green Power Denamrk

https://greenpowerdenmark.dk/nyheder/energiforbrugerne-faar-noedvendig-hjaelp-til-komme-gennem-vinteren

Du kan også finde tidsoversigt i Green Power Denmarks præsentation om indefrysningsordningen.

 

Tilbage
Orientering om indefrysningsordningen