Brugerindflydelse

Fonden Langelands Elforsyning er en brugerstyret erhvervsdrivende fond.

Der skal ifølge vedtægterne indkaldes til brugermøde hvert år inden udgangen af maj måned.

Brugermødet afholdes typisk den sidste mandag i maj.

Dette brugermøde vil blive annonceret i de lokale dagblade senest 14 dage før mødets afholdelse.
 
For at kunne deltage i mødet skal man afhente adgangskort hos Langelands Elforsyning senest 3 hverdage før selve brugermødet.
 
En bruger er enten en eller flere personer eller et selskab, som aftager el og har rådighed over en eller flere elinstallationer i VEKSEL A/S’ forsyningsområde.

Efter brugermødet afholdes der repræsentantskabsmøde hvor der er valg til bestyrelsen.

Brugermødets dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden for fondens bestyrelse orienterer om driften i det forløbne år.
  3. Brugerne orienteres om fondens og selskabernes regnskab og økonomiske stilling.
  4. Valg til repræsentantskab.
  5. Eventuelt. 

Årsrapport
Fonden Langelands Elforsyning udgiver hvert år op til brugermødet, en årsrapport indeholdende selskabsoplysninger, regnskab, driftsberetning m.m..

Årsrapporten udleveres på vores kontor eller kan ses her.

Hvis du skal bruge en fuldmagt, kan du finde en skabelon her:

Fuldmagt privat
Fuldmagt erhverv

Årsrapport 2020