Repræsentantskab

Repræsentantskabet består af 58 medlemmer, hvoraf:

  • 16 skal være bosiddende i tidligere Tranekær kommune
  • 26 i tidligere Rudkøbing kommune
  • 16 i tidligere Sydlangeland kommune

Valg gælder for 3 år ad gangen, idet der hvert år så vidt muligt skal afgå 1/3 af repræsentantskabets medlemmer i de 3 tidligere kommuner.
Ingen kan vælges eller genvælges i det år man er fyldt eller fylder 70 år.
Repræsentantskabet vælger bestyrelsen efter de gældende regler i vedtægterne.