Sponsorater og partnerskaber

Fonden Langelands Elforsyning ønsker at være synlig i lokalsamfundet som det lokale elselskab.

Vi siger derfor:

  • Vi er synlige i lokalsamfundet
  • Vi støtter det lokale forenings- og idrætsliv
  • Vi støtter med annoncer, sponsorater og udlodning af fondsmidler
  • Vi støtter det lokale kunstnermiljø ved at være aktiv i projektet De Langelandske Kunsttårne

Mindre sponsorater kan ydes til foreninger (sport og klubber) samt til projekter af almennyttig karakter, i det omfang aktiviteterne er forretningsmæssigt begrundet.
For at sponsorater kan begrundes forretningsmæssigt, skal der være en synlig reklameværdi.
Derfor ønsker vi typisk at vores logo eller anden visuel reklame skal indgå som en del af sponsoratet.

Ansøgning om sponsorater sendes til lef@lef.dk eller til vort kontor på Spodsbjergvej 141, 5900 Rudkøbing.

Ansøgning om fondsmidler se mere her