Ansøg om fondsmidler i 2022

Fonden Langelands Elforsyning udlodder for 6. år i træk fondsmidler til foreninger, initiativer og aktiviteter rundt omkring på hele Langeland, Strynø og Siø. Din forening kan også søge om at få del i de 1.000.000 kroner, der uddeles senere på året.

Siden en ændring i Fondens fundats for nogle år siden har Fonden Langelands Elforsyning uddelt 3,6 millioner kroner i alt til almennyttige formål på Langeland, Strynø og Siø.

I år kommer der yderligere 1.000.000 kroner til. Midler, der vil gøre en forskel for det langelandske foreningsliv:
Bestyrelsen har de seneste 5 år modtaget mange ansøgninger fra langelandske foreninger og fællesskaber, der har præsenteret os for nogle meget spændende ideer og projekter. Af disse mange ansøgere har flere forskellige foreninger efterfølgende modtaget fondsmidler til at realisere deres projekter. Projekterne er kommet rigtigt mange langelændere til gode, fortæller Torben Tørnqvist, formand for Fonden Langelands Elforsyning.

Stor stak ansøgninger til Fonden Langelands Elforsyning

Nu ser Fondens bestyrelse frem til at modtage endnu en stor stak ansøgninger, når den skal uddele årets pulje:
Vi har de senere år uddelt midler til sport, kultur, fritidsaktiviteter og foreningsliv i bred forstand. Modtagerne har brugt midlerne til at sikre deres aktiviteter, udvikle dem og til at skabe gode faciliteter. Nu glæder vi os til at se alle årets ansøgninger igennem, inden vi tidligt på efteråret inviterer de udvalgte modtagere til en festlig udlodning, siger Torben Tørnqvist og tilføjer: Uddeling af fondsmidler giver Fonden mulighed for at give noget tilbage til langelænderne. Det handler om at støtte og engagere sig lokalt.

Sådan søges der om fondsmidler

  1. Send en motiveret ansøgning, mrk. ”Ansøgning om fondsmidler”, til udlodning@lef.dk senest søndag den 14. august 2022, inden kl. 24.00.
  2. I september måned gennemgår og behandler Fondens bestyrelse de ansøgninger, Fonden har modtaget.
  3. I oktober måned vil de udvalgte modtagere få besked og selveudlodningen af fondsmidlerne finde sted.