Fonds udlodning

I 2017 udloddede Fonden Langelands Elforsyning for første gang fondsmidler til forskellige langelandske aktiviteter. Samlet blev der udloddet 600.000 kroner til 22 modtagere. Nu kan du og din forening/aktivitet søge om en ny pulje fondsmidler. 
Læs her, hvordan du og I gør.

- En vedtægtsændring i 2017 gjorde det muligt for Fonden Langelands Elforsyning at sætte 3,6 millioner kroner af til udlodning over nogle år. Det var et populært tiltag sidste år, hvor en bred vifte af aktiviteter fik tilskud til at gøre en forskel for Langeland og langelænderne. Det var en stor fornøjelse for fonden og bestyrelsen at modtage så mange spændende ansøgninger, og nu er vi klar til en udlodning mere, fortæller Jens Oldenbjerg, der er formand for Fonden Langelands Elforsyning.

”Til almennyttige formål” 
Jens Oldenbjerg henviser til, at Fonden Langelands Elforsyning igen i år udlodder en andel til det, der i fondens vedtægter kaldes for ”almennyttige initiativer i det langelandske område”:

- Langeland er en ø med et bredt og aktivt kultur-, sports- og foreningsliv, og vi er sikre på, at der igen i år vil komme mange interessante ansøgninger, som bestyrelsen vil kigge igennem med stor interesse, siger fondens formand og runder af:

- Vi fornemmer på modtagerne fra sidste år, at udlodningen gør en stor forske rundt omkring på vores lange ø, og at aktiviteterne er til glæde for mange langelændere og for de mange gæster på Langeland.

Sådan søges der om fondsmidler

  1. Send en motiveret ansøgning, mrk. ”Ansøgning om fondsmidler”, til udlodning@lef.dk senest onsdag den 15. august, inden kl. 24.00
  2. I september måned gennemgår og behandler fondsbestyrelsen de ansøgninger, den har modtaget
  3. I oktober måned vil de udvalgte modtagere få besked og selve udlodningen af fondsmidlerne finde sted

Det er kun almennyttige formål som støttes, så private og kommunale ansøgninger er ikke aktuelle. 

Årsagen til at kommunale ansøgninger ikke kan imødekommes, er reglerne i fondslovgivningen, som ikke tillader udlodning til de oprindelige stiftere af fonde.