Go2Green

Fonden Langelands Elforsyning er partner i GO2Green.

I forlængelse af allerede eksisterende samarbejder med både Langeland Kommune og Sydfyns Elforsyning har det virket helt naturligt at medvirke til at øge indsatsen for grøn vækst på Sydfyn og Langeland.

Med først Langeland Kommune og nu også Fonden Langelands Elforsynings medlemskab håber vi at kunne inspirere flere langelandske bolig- og virksomhedsejere, til at støtte op om GO2Green’s mål om realisering af flere energibesparelser og lokale arbejdspladser.

Tilskud til energibesparelser

Fonden Langelands Elforsyning giver i forvejen tilskud til energibesparelser og satser på at kunne realisere endnu flere projekter, efterhånden som GO2Green netværket udbygges på Langeland.
Med først støtte og efterfølgende besparelser for bolig- og virksomhedsejere og hertil større omsætning for lokale håndværkere, vil et øget fokus på grønne besparelser være en ren win-win situation.

Læs mere på www.Go2Green.dk


Go2Green driver bl.a. tilbudsportalen 'Grønne energitilbud', hvor man uforpligtende kan få 3 tilbud på sin energiforbedringsopgave. Tilbuddene kommer fra lokale firmaer fra Sydfyn og Langeland som alle er partnere i Go2Green.

Se mere på www.groenneenergitilbud.dk