Fondsudlodning & sponsorater

Fonden Langelands Elforsyning ønsker at være synlig i lokalsamfundet som det lokale elselskab. Derfor udlodder vi hvert efterår fondsmidler til en lang række foreninger og fællesskaber på Langeland, Strynø og Siø.

Vores mål er at:

  • Være synlige i lokalsamfundet
  • Støtte det lokale forenings- og idrætsliv
  • Støtte med annoncer, sponsorater og udlodning af fondsmidler
  • Støtte det lokale kunstnermiljø – bl.a. ved at være aktiv i projektet De Langelandske Kunsttårne

Sponsorater

Grundet Fonden Langelands Elforsynings årlige udlodning af fondsmidler, gives der ikke længere større sponsorater.

Mindre sponsorater kan ydes til foreninger samt til projekter af almennyttig karakter, i det omfang aktiviteterne er forretningsmæssigt begrundet.
For at sponsorater kan begrundes forretningsmæssigt, skal der bl.a. være en synlig reklameværdi for Fonden. Derfor ønsker vi typisk, at vores logo eller anden visuel reklame skal indgå som en del af sponsoratet.

Ansøgning til sponsorater sendes til lef@lef.dk.

Fondsudlodning 2023

Tirsdag den 24. oktober 2023 var en festdag for en række foreninger og fællesskaber fra hele Langeland. Her uddelte Fonden Langelands Elforsyning 1.000.000 kroner i fondsmidler til 32 forskellige modtagere. Nu kan fondsmidlerne gøre en forskel mange steder på øen - til stor glæde for foreninger og brugere.

Vi har i september modtaget rigtig mange ansøgninger, og kunne desværre ikke glæde alle. De 32 foreninger og aktiviteter har fået alt fra 5.000 til 92.000 kr. 

Du kan se modtagerne af fondsmidler samt billeder fra overrækkelsen her.