Energi til lokale initiativer - støt lokalt, det gør vi

Fonden Langelands Elforsyning støtter lokale aktiviteter på Langeland, Siø og Strynø

Fondsudlodning
Fondsmidler
Kunstprojekt rundt om på Langeland
Det lokale elselskab på Langeland
Velkommen til et aktivt medlemsdemokrati