Elektromagnetismen og Langeland i mere end 200 år

Den 21. juli 1820 sendte den langelandsk fødte H. C. Ørsted et 4 siders notat på latin ud til europæiske kolleger indenfor naturvidenskaben. Et brev der ville ændre verden…

I brevet beskrev Ørsted, hvorledes en strømførende ledning kunne påvirke en kompasnål. Også selvom der var en glasplade mellem ledning og kompasnålen. Dermed havde Ørsted bevist det, han i mindst 10 år havde været overbevist om: der er en sammenhæng mellem naturens kræfter. En sådan sammenhæng havde de toneangivende videnskabsfolk i Paris afvist, men da de fik Ørsteds notat, kunne de selv udføre forsøget, som ikke efterlader tvivl. En strømførende ledning skaber et magnetfelt omkring sig.

Herefter tog andre videnskabsmænd over, og da de fandt ud af, at et bevægeligt magnetfelt omvendt kunne skabe elektricitet, var vejen banet for en uendelighed af praktiske anvendelser. Fra husholdningsmaskiner til de generatorer i vindmøller, der er nøglen til den grønne omstilling, der er øverst på dagsordenen i klimadebatten i dag.

Den første, vigtige anvendelse af elektromagnetismen var telegrafen, hvormed man kunne sende meddelelser med samme hast som e-mails i dag. Det havde en kæmpe effekt på verdenssamfundet og allerede i 1840-erne kunne jernbanens drift styres af telegrafen. Dermed blev kurerer og drevduer kraftigt udfordret.

En langelandsk grundforsker

Ørsted var det man kalder grundforsker og ikke selv interesseret i opdagelsers praktiske anvendelse. Da han i 1825 som den første havde isoleret metallet aluminium, var hans rolle i den forbindelse f.eks. udspillet. Hans grundforskning har dog haft betydelig effekt og andre har heldigvis stået på spring og fundet praktisk anvendelse til hans forskning.

Ørsted var professor på København Universitet, stiftede i 1829 Polyteknisk Læreanstalt, var aktiv i oprettelsen af et patentdirektorat og i mange år også sekretær i Videnskabernes Selskab. Han modtog i sin tid et væld af ordner og dekorationer i både ind- og udland.

Ørsted er nok den langelænder, der er blevet bedst kendt uden for landet. Han blev født som apotekersøn i 1777 i det gamle apotek på Gåsetorvet i Rudkøbing. Hans yngre bror Anders Sandøe blev født blot 15 måneder senere. De viste sig begge at være begavede udover det sædvanlige, og det blev forventet at sådanne begavelser skulle være præster, som der havde været en del af i familien. Der var ingen folkeskole i byen, og forældrene havde nok at gøre med at passe og udvikle apoteket og få flere børn. Så de to drenge blev sendt over på den anden side af Brogade, hvor den tyske parykmager Oldenburg boede. Oldenburg og hans kone underviste en gruppe drenge i byen – primært i bibelhistorie og kun en lille smule i regning, da de ikke forstod sig herpå. Men væsentligst af alt lærte drengene tysk i en grad, så de blev tosprogede. Og det fik varig betydning, da de som teenagere begyndte at studere tyske filosoffer, især Emanuel Kant.

Inden da var de to brødre blevet sendt til København, hvor de på mindre end et år tog studentereksamen med udmærkelse. Der var imidlertid ingen af dem der fattede interesse for teologien. Anders studerede jura, som han udviklede under indvirkning af tyske filosoffer og retslærde. Han blev højesteretsdommer, Kgl. Kommissarius i Stænderforsamlingerne og siden statsminister efter Grundlovens indførelse.
Hans Christian valgte i stedet at blive apoteker som faderen, da der ikke fandtes et egentlig naturvidenskabeligt studium på universitetet. Det var hans udgangspunkt for at begynde at udføre kemiske og fysiske forsøg, der fra et tidligt tidspunkt afslørede sammenhænge, der ikke var kendte. Inspireret af føromtalte Kant blev han optaget af at studere sammenhænge mellem naturens kræfter. Det var de bestræbelser, der kulminerede den dag i foråret 1820, da en kompasnål bevægede sig!

H.C. Ørsted sætter spor

Gader, bygninger og skoler er opkaldt efter H.C. Ørsted. Det lokale H.C. Ørstedselskab uddeler hvert år med støtte af energiselskabet Ørsted forskerpriser og studielegater på Ørsteds fødselsdag den 14. august. Det foregår naturligvis i Ørstedspavillonen i Rudkøbing. Øens gæster kan desuden besøge en udstilling om Ørsted på Østergade i Rudkøbing. Gennem tiden har der desuden været bryggerier og en dampbadeanstalt opkaldt efter Ørsted.

Du kan læse meget mere om H. C. Ørsted på www.hcoersted.dk - den er drevet af frivillige ildsjæle, som i øvrigt er et ord, Ørsted fandt på. Han opfandt faktisk 2.000 nye danske ord.