Fonden Langelands Elforsyning brugermøde 2022

Tirsdag den 31. maj 2022 afholdte Fonden Langelands Elforsyning brugermøde på Spodsbjergvej 141, Rudkøbing.

Dagsordenen for brugermødet var:

  • Valg af dirigent
  • Formanden for fondens bestyrelse orienterer om driften i det forløbne år
  • Orientering om fondens og selskabernes regnskab og økonomiske stilling
  • Valg til repræsentantskab
  • Eventuelt, herunder
    • Temperaturen på el-markedet
    • Orientering om rejsen for Fonden Langelands Elforsyning

Formand Torben Tørnqvist bød velkommen, og Ulrik Bremholm blev valgt til dirigent.

Direktør Lars Birk Rasmussen præsenterede regnskaber for Fonden Langelands Elforsyning og underliggende selskaber. Derudover fortalte han generelt om situationen på elmarkedet og gav info om sammenlægningsplanerne med Langelands Forsyning.

Ved valget til repræsentantsskabet blev alle opstillede kandidater valgt ind. 

Du kan se Lars Birk Rasmussens præsentation fra brugermødet her.

Tilbage
Brugermøde i Fonden Langelands Elforsyning 2022