Vi vil Langeland – og vi kan!

I denne måned har Erhverv Fyn lavet et interview med konstitueret Direktør Lars Birk Rasmussen. Det kom der den her fine snak ud af:

Bestyrelsen for Fonden Langelands Elforsyning er klar med ny strategi for at holde el-aktiviteterne på Langeland

Siden marts 2021 har bestyrelsen i Fonden Langelands Elforsyning, i samarbejde med konstitueret direktør Lars Birk Rasmussen, arbejdet med otte scenarier for hvorledes fremtidig el-leverance til langelænderne skulle videreføres. Flere arbejdsgrupper har arbejdet intenst med at indsamle data, samt vurdere og analysere hvert enkelt scenarie.

Resultatet er, at bestyrelsen nu kan præsentere det scenarie, som man ønsker at arbejde videre med, nemlig; at der er et godt grundlag for at holde el-aktiviteterne på Langeland. Det er bestyrelsens
ønske, at daglig ledelse samt al administration og drift forbliver på Langeland. Beregningerne viser, at der er sund økonomi i det valgte scenarie.

- Ved at holde el-aktiviteterne på Langeland kan vi fastholde arbejdspladser her på øen, og dermed videreføre det stærkt forankrede forsyningsselskab og skabe grobund for et endnu bedre fremtidssikret elselskab på Langeland, siger Lars Birk Rasmussen.

Samarbejde

Som en del af det valgte scenarie ønsker Langelands Elforsyning at søge et samarbejde med Langeland Forsyning A/S, fordi begge selskaber kan drage fordel af et samarbejde om den daglige drift.

- I øjeblikket er vi i gang med at rette henvendelse til Langeland Forsyning A/S med en forespørgsel vedr. et samarbejde. Når et sådant samarbejde skal etableres, skal det naturligvis ske i respekt
for arbejdsprocesser som er i såvel Langeland Forsyning A/S som Langeland Kommune. Forud for henvendelsen ligger en grundig gennemgang af selskabsretlige forhold, for overhovedet at have mulighed for at indgå et samarbejde, siger Lars Birk Rasmussen.

Vi følger med udviklingen

- Vi bliver meget synlige på elmarkedet, og udover konkurrencedygtige priser på el, vil vi om kort tid tillige kunne tilbyde tidssvarende produkter til vores kunder med elbiler. Vi lancerer ladestandere og ladebokse til både private og erhverv til gavn for den voksende andel af el-biler, som vi også ser på Langeland. Dermed sætter vi Langeland på landkortet i den grønne omstilling.

- Generelt vil det gavne klimaet, hvis forbruget af benzin og diesel til biler blev erstattet af el, der mindsker CO2-udledningerne og forureningen, siger Lars Birk Rasmussen.

Til gavn og glæde for Langeland

Som en positiv konsekvens af det grundige arbejde med selskabets konstruktion har en enig bestyrelse for Fonden Langelands Elforsyning besluttet at ville arbejde for, at fonden fremover kan uddele midler i et større omfang, end det er muligt i dag.

- At fonden kan uddele flere midler til projekter på Langeland, vil være til gavn og glæde for hele øen og dens beboere. Med alle de nye tiltag i Fondens Langelands Elforsyning har vi derfor meget at glæde os over, slutter Lars Birk Rasmussen.

Her kan du se artiklen på side 17 og læse hele Erhverv Fyn magasinet.

Tilbage
Langelands Elforsyning vil Langeland